Partner Edukacyjny portalu:

Kilka słów o portalu EduDERM

prof. dr hab. n. med. Adam Reich

KIEROWNIK NAUKOWY

Szanowni Państwo,
z przyjemnością przedstawiam portal edukacyjny oferujący treści naukowe w formie krótkich odcinków, prowadzonych przez uznanych ekspertów. Inicjatywa skierowana jest zarówno do lekarzy rezydentów, jak również specjalistów z dużym doświadczeniem.
 
Podczas planowanych cyklicznych spotkań omawiane będą podstawowe zagadnienia poruszane w czasie stażu rezydenta. Nie zabraknie także comiesięcznych krótkich podsumowań najważniejszych osiągnięć z zakresu dermatologii klinicznej i zabiegowej. Stworzony projekt  w formie webinarów, zapewnia wysoką jakość szkolenia.
 
Uczestnictwo w spotkaniach ma na celu zdobycie wiedzy pozwalającej na poprawę rezultatów leczenia i bezpieczeństwa pacjentów.
 
Serdecznie zapraszam do wspólnych spotkań!
Adam Reich

ZAPROSZENI EKSPERCI

prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak

Specjalista dermatolog-wenerolog, profesor pełniący funkcję koordynatora oddziału dziecięcego Kliniki Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i wykładowca akademicki.

Autorka i współautorka ponad dwustu artykułów oryginalnych i poglądowych, publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Jej praca naukowa skupia się głównie na problemie nowotworów skóry, łuszczycy, chorób skóry u dzieci.

Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Society for Dermatological Research, European Academy of Dermatology and Venereology.

prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

Specjalista dermatolog-wenerolog, jest konsultantem krajowym w dziedzinie dermatologii i wenerologii, a także profesorem Kliniki Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jej głównymi kierunkami zainteresowań klinicznych i naukowych są łuszczyca, atopowe zapalnie skóry, fotoprotekcja, pokrzywka, nowotwory i alergie. Jej liczne publikacje poświęcone tym zagadnieniom znajdziemy w czasopismach medycznych o krajowym oraz międzynarodowym zasięgu.

Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Society for Dermatological Research, European Academy of Dermatology and Venereology.

prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. WIM

Specjalista dermatolog-wenerolog, lekarz medycyny estetycznej.

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista drugiego stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii, profesor nadzwyczajny i kierownik Kliniki Dermatologii CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie przedstawionej rozprawy „Przydatność kliniczna atopowych testów płatkowych z alergenami powietrznopochodnymi u chorych na atopowe zapalenie skóry”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał w 2011 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Eotaksyny w atopowym zapaleniu skóry”.

Od wielu lat w swojej prywatnej praktyce zajmuje się dermatologią estetyczną. Jest przewodniczącym Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego Ciężkiej Postaci Łuszczycy Plackowatej oraz członkiem Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.

prof. dr hab. n. med. Irena Walecka, prof. CMKP

Profesor dr hab. n. med. Irena Walecka jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada również dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych na kierunku Zarządzanie w warunkach rynku Europejskiego, Dyplom Master of Business Administration (MBA) oraz dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych na kierunku Zamówienia Publiczne. Posiada specjalizację z zakresu dermatologii i wenerologii, balneologii, medycyny fizykalnej oraz zdrowia publicznego. Pełni funkcję Kierownika Kliniki Dermatologii CMKP/PIM MSW w Warszawie. Jej głównymi kierunkami zainteresowań klinicznych i naukowych są łuszczyca, ropne zapalenie gruczołów apokrynowych, atopowe zapalnie skóry oraz nowotwory. Jest autorką licznych publikacji poświęconych tej tematyce zarówno w czasopismach krajowych jak i zagranicznych. Jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie dermatologii i wenerologii dla województwa mazowieckiego. Członkiem krajowych i europejskich naukowych towarzystw dermatologicznych (PTD, PTLME, EADV, AAD). Jest ekspertem z zakresu Medycyny Estetycznej, wykładowcą i trenerem na studiach podyplomowych dla lekarzy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Czynnie uczestniczy w wielu zjazdach, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez międzynarodowe i krajowe Towarzystwa Dermatologii i Medycyny Estetycznej.

prof. dr hab. n. med. Magdalena Trzeciak

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (2001). Specjalista dermatologii i wenerologii oraz alergologii. Wieloletni pracownik naukowo- dydaktyczny Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed oraz lekarz Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Doświadczenie zawodowe wzbogacone stażem w Klinice Dermatologii i Alergologii Uniwersytetu w Monachium. W roku 2009 uzyskała stopień doktora, a w 2017 doktora habilitowanego. Autorka i współautorka ponad 220 publikacji w tym polskich rekomendacji oraz europejskich zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia AZS. Kierownik/opiekun dwóch grantów Narodowego Centrum Nauki, badacz w kilkunastu projektach międzynarodowych.

Członek Zarządu International Society of Atopic Dermatitis, towarzystw naukowych: PTD, PTA, E2BRN i międzynarodowych grup eksperckich m.in. European Task Force on Atopic Dermatitis (ETFAD). Wykładowca podczas licznych konferencji krajowych i zagranicznych. Laureatka kilkunastu nagród Rektora GUMed i PTD, stypendiów Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV) oraz Amerykańskiej Akademii Dermatologii (AAD). Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

prof. dr hab. n. med. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

Absolwentka dwóch uczelni medycznych: poznańskiej (Wydział Lekarski; rok ukończenia 1999) i bydgoskiej (Wydział Nauk o Zdrowiu; rok ukończenia 2005). Od początku swojej pracy zawodowej związana jest z Katedrą i Kliniką Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie w 2007 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Obecnie kieruje Pracownią Diagnostyki Nieinwazyjnej Chorób Skóry oraz Studiami Podyplomowemi Estetyka Twarzy przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (pełniąc funkcję przewodniczącej Oddziału Poznańskiego), European Academy of Dermatology and Venereology i International Society for Biophysics and Imaging of the Skin. Odbyła szereg staży i szkoleń, w tym dwukrotnie na University of Central Florida w USA. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 140 pełnotekstowych publikacji naukowych, ponad 20 rozdziałów w podręcznikach polskich i anglojęzycznych, 2 monografie oraz liczne streszczenia zjazdowe. Jest zastępcą redaktora naczelnego „Przeglądu Dermatologicznego” i „Journal of Face Aestetics”, a także członkiem rady naukowej „Postępów Dermatologii i Alergologii” i „Dermatologii po Dyplomie” oraz kolegium redakcyjnego „Forum Dermatologicum”. W kręgu jej szczególnych zainteresowań naukowych pozostają choroby autoimmunizacyjne skóry, choroby błon śluzowych, choroby nowotworowe skóry oraz nieinwazyjne metody diagnostyczne stosowane w dermatologii.

dr n. med. Magdalena Żychowska

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Międzynarodowego Centrum Medycyny Anti-Aging w Warszawie. Należy do grona niewielu w Polsce lekarzy z europejskim tytułem specjalisty w zakresie dermatologii i wenerologii (UEMS-EBDV Diploma). Obecnie adiunkt w Zakładzie i Klinice Dermatologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka licznych rozdziałów do książek oraz publikacji w renomowanych zagranicznych czasopismach dermatologicznych.
Jej szczególnym tematem zainteresowań są nieinwazyjne metody obrazowania skóry. Swoje umiejętności doskonaliła biorąc udział w prestiżowych szkoleniach międzynarodowych m.in. International Short Course on Dermoscopy w Graz oraz Dermoscopy Excellence w Rzymie.
W uznaniu za swoją działalność naukową otrzymała liczne nagrody i stypendia wyjazdowe np. Eastern European Research Award (2016r.), Micheal Hornstein Memorial Scholarship (2015r.), British Society of Pediatric Dermatology Grant (2019r.), Travel Grant Award ufundowaną przez International Society of Dermatopathology (2020r.) oraz Nagrodę Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego dla pierwszego autora publikacji z najwyższym Współczynnikiem Wpływu (2021r.)

dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak

Specjalista dermatologii i wenerologii oraz immunologii klinicznej. Kierownik Kliniki Dermatologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na odpowiedzi immunologicznej gospodarza na zakażenie krętkiem bladym. Jest pasjonatem mechanizmów immunologicznych schorzeń dermatologicznych i leczenia „szytego na miarę” uwzględniającego dominujący mechanizm immunologiczny u konkretnego pacjenta. 
Jest członkiem krajowych i europejskich naukowych towarzystw dermatologicznych i immunologicznych (PTD, EADV, IUSTI, PTIDiK).

dr n. med. Małgorzata Skibińska

Specjalista dermatolog-wenerolog, specjalista alergolog, adiunkt Kliniki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  Autorka i współautorka wielu artykułów oryginalnych i poglądowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz rozdziałów w książkach. Wiele lat pracowała w Wielkiej Brytanii jako konsultant dermatolog oraz wykładowca w University College London. Jej zainteresowania to edukacja medyczna, alergiczne i autozapalne choroby skóry oraz fotobiologia i nowotwory skóry.

Jest członkiem Polskiego towarzystwa Dermatologicznego, European Academy of Dermatology and Venereology oraz European Society for Peadiatric Dermatology.

dr hab. n med. Danuta Nowicka

Specjalista dermatolog-wenerolog, adiunkt Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, profesor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Autorka czterech podręczników oraz licznych artykułów i rozdziałów w publikacjach naukowych.
Od 2018 roku pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. dermatologii i wenerologii dla województwa dolnośląskiego.

dr hab. med. Michał Sobjanek

Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2016 habilitację na podstawie badań nad rakiem skóry.

W swojej pracy skupia się na takich problemach, jak: nowotwory skóry, profilaktyka czerniaka – dermatoskopia, chirurgia skóry, wideodermoskopia, a także medycyna estetyczna. Uczestniczy w licznych kursach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

dr hab. n med. Danuta Nowicka

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pracownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii tego uniwersytetu od 1995 roku. Uzyskała specjalizację w zakresie dermatologii i wenerologii; I stopnia w 1997 roku oraz  II stopnia w 2001 roku. W 2003 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny dermatologii – wenerologii uzyskała w 2013 roku. Tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu został jej nadany w 2019 roku.

Obecnie jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym, zatrudnionym na stanowisku profesora. Doświadczenie kliniczne zdobyła podczas pracy w Klinice,  kursów doskonalenia zawodowego oraz stażu zagranicznego w Hiszpańskim Ośrodku Leczenia Mastocytozy w Toledo. Jest autorką  licznych publikacji dotyczących diagnostyki i leczenia mastocytozy oraz należy do międzynarodowej grupy ekspertów European Competence Network on Mastocytosis. Jest również wykładowcą na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz European Academy of Dermatology and Venereology. 

dr hab. n. med. Anita Hryncewicz-Gwóźdź

Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończyła w 1987r. Od 1989r pracuje w Katedrze i Klinice Dermatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Uzyskała I i II stopień specjalizacji z Dermatologii i Wenerologii w latach 1991 i 1996, tytuł doktora nauk medycznych w 1997 roku oraz doktora habilitowanego nauk medycznych w 2011 roku. Szczególne zainteresowania to schorzenia związane z zakażeniami grzybiczymi oraz niewydolnością żylną kończyn dolnych. Przez wiele lat organizowała Kurs Mikologiczny dla lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z Dermatologii. Brała aktywny udział w wielu konferencjach naukowych i szkoleniowych w kraju i zagranicą.

prof. dr hab. med. Radosław Śpiewak

Kierownik Zakładu Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Autor lub współautor ponad 200 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych oraz ponad 50 monografii naukowych i podręczników. Współpracujący z CEM autor pytań do testów specjalizacyjnych z alergologii. Redaktor i współautor monografii „Alergia kontaktowa i alergiczny wyprysk kontaktowy” (Mediton, Łódź 2015). Członek międzynarodowej grupy EAACI Task Force „Allergic contact dermatitis in children”, przewodniczący EAACI Task Force „Patch tests in allergy diagnosis”, współtwórca europejskich wytycznych wykonywania testów płatkowych (ESCD 2015), Europejskiej Serii Podstawowej i Europejskiej Serii Rozszerzonej (2019, 2021, 2023) oraz Polskiej Serii Podstawowej i Polskiej Serii Rozszerzonej do testów płatkowych (Standardy PTA 2019).
Nagrody międzynarodowe: Howard I. Maibach Award (American Society of Contact Dermatitis, 2003), EAACI Exchange Research Fellowship Award (European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2001), Albert M. Kligman Fellowship (Society for Investigative Dermatology, 2001). Wymieniony na liście najbardziej wpływowych naukowców świata (Elsevier 2021, 2022).

HARMONOGRAM CYKLU

Porfirie a objawy skórne - co jako dermatolodzy musimy wiedzieć?

dr n. med. Małgorzata Skibińska

Webinarium Rezydenta

8.11.2023, godz. 19:30

Erytrodermia - diagnostyka różnicowa i leczenie

dr hab. n. med. Alina Jankowska-Konsur

Webinarium Rezydenta

15.11.2023, godz. 19:30

LABD od patogenezy do leczenia.

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Żebrowska

Webinarium Rezydenta

22.11.2023, godz. 19:30

Fotodermatozy idiopatyczne

prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak

Webinarium Rezydenta

29.11.2023, godz. 19:30

Rak z komórek Merkla

prof. Magdalena Ciążyńska

Webinarium Rezydenta

6.12.2023, godz. 19:30

Choroby uwarunkowane genetycznie przebiegające z nadwrażliwością na UVR

dr n. med. Małgorzata Skibińska

Webinarium Rezydenta

13.12.2023, godz. 19:30

Rybie łuski

prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

Webinarium Rezydenta

20.12.2023, godz. 19:30

Eozynofilowe zapalenie powięzi

prof. dr hab. n. med. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

Webinarium Rezydenta

27.12.2023, godz. 19:30

FORMULARZ REJESTRACYJNY


    * Pole obowiązkowe